2008年论文 2009年论文 2010年论文 2011年论文 2012年论文 2013年论文 2014年论文 2015年论文 2016年论文 2017年论文

1 Cai, Wenju; Li,   Ke; Liao, Hong; Wang, Huijun; Wu, Lixin Weather   conditions conducive to Beijing severe haze more frequent under climate   change NATURE CLIMATE   CHANGE 2017, 7(4).
2 He, Shengping; Gao, Yongqi; Li, Fei;   Wang, Huijun; He, Yanchun Impact of Arctic Oscillation on the   East Asian climate: A review EARTH-SCIENCE REVIEWS 2017, 164: 48-62.
3 Shen, Lijuan; Wang, Honglei; Lu,   Sheng; Zhang, Xiaohan; Yuan, Jing; Tao, Shikang; Zhang, Guojun; Wang, Fei;   Li, Li Influence of pollution control on air   pollutants and the mixing state of aerosol particles during the 2nd World   Internet Conference in Jiaxing, China JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2017, 149: 436-447.
4 Tian, Wenshou; Li,   Yuanpu; Xie, Fei; Zhang, Jiankai; Chipperfield, Martyn P.; Feng, Wuhu; Hu,   Yongyun; Zhao, Sen; Zhou, Xin; Yang, Yun; Ma, Xuan The relationship   between lower-stratospheric ozone at southern high latitudes and sea surface   temperature in the East Asian marginal seas in austral spring ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS 2017, 17(11):   6705-6722.
5 Chen, Qian; Koren, Ilan; Altaratz,   Orit; Heiblum, Reuven H.; Dagan, Guy; Pinto, Lital How do changes in warm-phase   microphysics affect deep convective clouds? ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 2017, 17(15): 9585-9598.
6 Chang, Yunhua; Deng,   Congrui; Cao, Fang; Cao, Chang; Zou, Zhong; Liu, Shoudong; Lee, Xuhui; Li,   Jun; Zhang, Gan; Zhang, Yanlin Assessment of   carbonaceous aerosols in Shanghai, China - Part 1: long-term evolution,   seasonal variations, and meteorological effects ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS 2017, 17(16):   9945-9964.
7 Yin, Zhicong; Wang,   Huijun Role of atmospheric   circulations in haze pollution in December 2016 ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS 2017, 17(18):   11673-11681.
8 Yin, Zhicong; Wang,   Huijun; Che, Huopo Understanding severe   winter haze events in the North China Plain in 2014: roles of climate   anomalies ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS 2017, 17(3):   1642-1652.
9 Mao, YuHao; Liao,   Hong; Chen, HaiShan Impacts of East Asian   summer and winter monsoons on interannual variations of mass concentrations   and direct radiative forcing of black carbon over eastern China ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS 2017, 17(7):   4799-4816.
10 Cao, Fang; Zhang,   ShiChun; Kawamura, Kimitaka; Liu, Xiaoyan; Yang, Chi; Xu, Zufei; Fan, Meiyi;   Zhang, Wenqi; Bao, Mengying; Chang, Yunhua; Song, Wenhuai; Liu, Shoudong;   Lee, Xuhui; Li, Jun; Zhang, Gan; Zhang, YanLin Chemical   characteristics of dicarboxylic acids and related organic compounds in PM2.5   during biomass-burning and non-biomass-burning seasons at a rural site of   Northeast China ENVIRONMENTAL   POLLUTION 2017, 231:   654-662.
11 Li, Gen; Zhang, Fangmin; Jing,   Yuanshu; Liu, Yibo; Sun, Ge Response of evapotranspiration to   changes in land use and land cover and climate in China during 2001-2013 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2017, 596: 256-265.
12 Zhou, Lian; Chen, Kai; Chen,   Xiaodong; Jing, Yuanshu; Ma, Zongwei; Bi, Jun; Kinney, Patrick L. Heat and mortality for ischemic and   hemorrhagic stroke in 12 cities of Jiangsu Province, China SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2017, 601: 271-277.
13 Duan, Kai; Sun, Ge; McNulty, Steven   G.; Caldwell, Peter V.; Cohen, Erika C.; Sun, Shanlei; Aldridge, Heather D.;   Zhou, Decheng; Zhang, Liangxia; Zhang, Yang Future shift of the relative roles of   precipitation and temperature in controlling annual runoff in the   conterminous United States HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2017, 21(11): 5517-5529.
14 Xie, Fei; Li,   Jianping; Zhang, Jiankai; Tian, Wenshou; Hu, Yongyun; Zhao, Sen; Sun, Cheng;   Ding, Ruiqing; Feng, Juan; Yang, Yun Variations in North   Pacific sea surface temperature caused by Arctic stratospheric ozone   anomalies ENVIRONMENTAL   RESEARCH LETTERS 2017, 12(11) .
15 Wei, Nan; Zhou,   Liming; Dai, Yongjiu; Xia, Geng; Hua, Wenjian Observational   Evidence for Desert Amplification Using Multiple Satellite Datasets SCIENTIFIC REPORTS 2017, 7
16 Hao, Xin; He,   Shengping; Wang, Huijun; Han, Tingting The impact of   long-term oceanic warming on the Antarctic Oscillation in austral winter SCIENTIFIC REPORTS 2017, 7.
17 Sun, Yuan; Zhong,   Zhong; Tim Li; Yi, Lan; Hu, Yijia; Wan, Hongchao; Chen, Haishan; Liao,   Qianfeng; Ma, Chen; Li, Qihua Impact of Ocean   Warming on Tropical Cyclone Size and Its Destructiveness SCIENTIFIC REPORTS 2017, 7.
18 Chen, Lin; Tim Li;   Wang, Bin; Wang, Lu Formation Mechanism   for 2015/16 Super El Nino SCIENTIFIC REPORTS 2017,7.
19 Geng, Xin; Zhang, Wenjun; Stuecker,   Malte F.; Jin, FeiFei Strong sub-seasonal wintertime   cooling over East Asia and Northern Europe associated with super El Nino   events SCIENTIFIC REPORTS 2017,7.
20 Yan, Qing; Zhang,   Zhongshi Dominating Roles of   Ice Sheets and Insolation in Variation of Tropical Cyclone Genesis Potential   Over the North Atlantic During the Last 21,000 Years GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS 2017, 44(20):   10624-10632.
21 Zhan, Ruifen; Wang,   Yuqing; Zhao, Jiuwei Intensified Mega-ENSO   Has Increased the Proportion of Intense Tropical Cyclones Over the Western   Northwest Pacific Since the Late 1970s GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS 2017, 44(23):   11959-11966.
22 Sakazaki, T.;   Hamilton, K.; Zhang, C.; Wang, Y. Is there a   stratospheric pacemaker controlling the daily cycle of tropical rainfall? GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS 2017, 44(4):   1998-2006.
23 Stuecker, Malte F.;   Timmermann, Axel; Jin, FeiFei; Chikamoto, Yoshimitsu; Zhang, Wenjun;   Wittenberg, Andrew T.; Widiasih, Esther; Zhao, Sen Revisiting   ENSO/Indian Ocean Dipole phase relationships GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS 2017, 44(5):   2481-2492.
24 Erfanian, Amir; Wang,   Guiling; Fomenko, Lori; Yu, Miao Ensemble-based   Reconstructed Forcing (ERF) for regional climate modeling: Attaining the   performance at a fraction of cost GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS 2017, 44(7):   3290-3298.
25 Wang, Guiling; Ahmed,   Kazi Farzan; You, Liangzhi; Yu, Miao; Pal, Jeremy; Ji, Zhenming Projecting regional   climate and cropland changes using a linked biogeophysical-socioeconomic   modeling framework: 1. Model description and an equilibrium application over   West Africa JOURNAL OF ADVANCES   IN MODELING EARTH SYSTEMS 2017, 9(1): 354-376.
26 Wang, Lu; Tim Li; Maloney, Eric;   Wang, Bin Fundamental Causes of Propagating and   Nonpropagating MJOs in MJOTF/GASS Models JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(10): 3743-3769.
27 Zhu, Zhiwei; Tim Li The Record-Breaking   Hot Summer in 2015 over Hawaii and Its Physical Causes JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(11):   4253-4266.
28 Han, Tingting; Wang, Huijun; Sun,   Jianqi Strengthened Relationship between   Eastern ENSO and Summer Precipitation over Northeastern China JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(12): 4497-4512.
29 Zhang, Feng; Lei,   Yadong; Yu, QiuRun; Fraedrich, Klaus; Iwabuchi, Hironobu Causality of the   Drought in the Southwestern United States Based on Observations JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(13):   4891-4896.
30 Lu, Er; Zhao, Wei; Zou, Xukai; Ye,   Dianxiu; Zhao, Chunyu; Zhang, Qiang Temporal-Spatial Monitoring of an   Extreme Precipitation Event: Determining Simultaneously the Time Period It   Lasts and the Geographic Region It Affects JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(16): 6123-6132.
31 Jin, Dachao; Guan,   Zhaoyong Summer Rainfall   Seesaw between Hetao and the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River   and Its Relationship with the North Atlantic Oscillation JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(17):   6629-6643.
32 Tian, Zhiping; Tim   Li; Jiang, Dabang; Chen, Lin Causes of ENSO   Weakening during the Mid-Holocene JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(17):   7049-7070.
33 Huyan, Lidou; Li,   Jianping; Zhao, Sen; Sun, Cheng; Dong, Di; Liu, Ting; Zhao, Yufei The Impact of Layer   Perturbation Potential Energy on the East Asian Summer Monsoon JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(17):   7087-7103.
34 Hsu, PangChi; Lee,   JuneYi; Ha, KyungJa; Tsou, ChihHua Influences of Boreal   Summer Intraseasonal Oscillation on Heat Waves in Monsoon Asia JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(18):   7191-7211.
35 Chen, Haishan; Teng,Fangda; Zhang,   Wanxin; Liao, Hong Impacts of Anomalous Midlatitude   Cyclone Activity over East Asia during Summer on the Decadal Mode of East   Asian Summer Monsoon and Its Possible Mechanism JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(2), 739-753
36 Tao, Li; Tim Li; Ke,   YuanHui; Zhao, JiuWei Causes of Interannual   and Interdecadal Variations of the Summertime Pacific-Japan-Like Pattern over   East Asia JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(22):   8845-8864.
37 Chen, Xiaoyang; You, Qinglong Effect of Indian Ocean SST on Tibetan   Plateau Precipitation in the Early Rainy Season JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(22): 8973-8985.
38 Xu, Zhiqing; Tim Li;   Fan, Ke The Weakened   Intensity of the Atmospheric Quasi-Biweekly Oscillation over the Western   North Pacific during Late Summer around the Late 1990s JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(24):   9807-9826.
39 Jiang, Zhihong; Huo,   Fei; Ma, Hongyun; Song, Jie; Dai, Aiguo Impact of Chinese   Urbanization and Aerosol Emissions on the East Asian Summer Monsoon JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(3):   1019-1039.
40 Cai, Danlu; You,   Qinglong; Fraedrich, Klaus; Guan, Yanning Spatiotemporal   Temperature Variability over the Tibetan Plateau: Altitudinal Dependence   Associated with the Global Warming Hiatus JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(3): 969-984.
41 Hsu, PangChi; Xiao,   Ting Differences in the   Initiation and Development of the Madden-Julian Oscillation over the Indian   Ocean Associated with Two Types of El Nino JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(4):   1397-1415.
42 You, Qinglong; Jiang,   Zhihong; Moore, G. W. K.; Bao, Yuntao; Kong, Lei; Kang, Shichang Revisiting the   Relationship between Observed Warming and Surface Pressure in the Tibetan   Plateau JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(5):   1721-1737.
43 Zhang, Wei; Vecchi,   Gabriel A.; Villarini, Gabriele; Murakami, Hiroyuki; Gudgel, Richard; Yang,   Xiaosong Statistical-Dynamical   Seasonal Forecast of Western North Pacific and East Asia Landfalling Tropical   Cyclones using the GFDL FLOR Coupled Climate Model JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(6):   2209-2232.
44 Hao, Xin; He,   Shengping Combined Effect of   ENSO-Like and Atlantic Multidecadal Oscillation SSTAs on the Interannual   Variability of the East Asian Winter Monsoon JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(7):   2697-2716.
45 Wu, Liguang; Feng, Xiaofang; Liang,   Mei Insensitivity of the Summer South   Asian High Intensity to a Warming Tibetan Plateau in Modern Reanalysis   Datasets JOURNAL OF CLIMATE 2017, 30(8): 3009-3024.
46 Sun, Shanlei; Chen,   Haishan; Ju, Weimin; Wang, Guojie; Sun, Ge; Huang, Jin; Ma, Hedi; Gao,   Chujie; Hua, Wenjian; Yan, Guixia On the coupling   between precipitation and potential evapotranspiration: contributions to   decadal drought anomalies in the Southwest China CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(11):   3779-3797.
47 You, Qinglong; Jiang,   Zhihong; Kong, Lei; Wu, Zhiwei; Bao, Yutao; Kang, Shichang; Pepin, Nick A comparison of heat   wave climatologies and trends in China based on multiple definitions CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(11):   3975-3989.
48 Zhang, Wei; Vecchi   Gabriel A.; Villarini Gabriele; Murakami Hiroyuki; Rosati Anthony; Yang,   Xiaosong; Jia, Liwei; Zeng, Fanrong Modulation of western   North Pacific tropical cyclone activity by the Atlantic Meridional Mode CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(1–2),   631–647
49 Wang, Lu; Tim Li Convectively coupled   Kelvin waves in CMIP5 coupled climate models CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(3-4):   767-781.
50 Zhang, Lei; Tim Li Relative roles of   differential SST warming, uniform SST warming and land surface warming in   determining the Walker circulation changes under global warming CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(3-5):   987-997.
51 Sun, X. J.; Wang, P. X.; Wang, J. X.   L. An assessment of the atmospheric   centers of action in the northern hemisphere winter CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(3-6): 1031-1047.
52 Zhang, Ling;   Sielmann, Frank; Fraedrich, Klaus; Zhi, Xiefei Atmospheric response   to Indian Ocean Dipole forcing: changes of Southeast China winter   precipitation under global warming CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(5-6):   1467-1482.
53 Zhu, Zhiwei; Tim Li Empirical prediction   of the onset dates of South China Sea summer monsoon CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(5-7):   1633-1645.
54 He, Haozhe; Yang,   Jing; Wu, Liguang; Gong, Daoyi; Wang, Bin; Gao, Miaoni Unusual growth in   intense typhoon occurrences over the Philippine Sea in September after the   mid-2000s CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(5-8):   1893-1910.
55 Wang, Lu; Tim Li Roles of convective heating and   boundary-layer moisture asymmetry in slowing down the convectively coupled   Kelvin waves CLIMATE DYNAMICS 2017, 48(7-8): 2453-2469.
56 Chen, Lin; Tim Li;   Yu, Yongqiang; Behera, Swadhin K. A possible   explanation for the divergent projection of ENSO amplitude change under   global warming CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(11--12):   3799-3811.
57 Hu, Jinggao; Tim Li; Xu, Haiming; Yang, Shuangyan Lessened response of boreal winter stratospheric polar vortex   to El Nio in recent decades CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(1-2): 263-278.
58 Zhang, Ying; Zhu, Jieshun; Li, Zhongxian; Chen, Haishan; Zeng,   Gang Sea surface temperature predictions using a multi-ocean   analysis ensemble scheme CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(3): 1049-1059.
59 Wang, Lin; Chen, Wen; Huang, Gang;   Zeng, Gang Changes of the transitional climate   zone in East Asia: past and future CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(4): 1463-1477.
60 Yang, Shuangyan; Tim   Li Causes of   intraseasonal diabatic heating variability over and near the Tibetan Plateau   in boreal summer CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(42924):   2385-2406.
61 Geng, Xin; Zhang, Wenjun; Stuecker, Malte F.; Liu, Peng; Jin,   FeiFei; Tan, Guirong Decadal modulation of the ENSO-East Asian winter monsoon   relationship by the Atlantic Multidecadal Oscillation CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(42924): 2531-2544.
62 Guo, Donglin; Wang, Huijun Permafrost degradation and associated   ground settlement estimation under 2 degrees C global warming CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(42924): 2569-2583.
63 Jin, Dachao; Guan,   Zhaoyong; Huo, Liwei; Wang, Xudong Possible impacts of   spring sea surface temperature anomalies over South Indian Ocean on summer   rainfall in Guangdong-Guangxi region of China CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(42988):   3075-3090.
64 Hsu, PangChi; Lee,   TingHui; Tsou, ChihHua; Chu, PaoShin; Qian, Yitian; Bi, Mingyu Role of scale   interactions in the abrupt change of tropical cyclone in autumn over the   Western North Pacific CLIMATE DYNAMICS 2017, 49(42988):   3175-3192.
65 Zhu, Zhiwei; Tim Li The statistical extended-range (10-30-day) forecast of summer   rainfall anomalies over the entire China CLIMATE DYNAMICS 2017. 48( 1-2) :209-224.
66 Guo, Xiufeng; Zhang, Qilin Effects of geometrical parameters of two height-unequal   adjacent objects on corona discharges from their tips during a thunderstorm ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 190: 113-120.
67 Tian, Jiyang; Liu, Jia; Wang, Jianhua; Li, Chuanzhe; Yu,   Fuliang; Chu, Zhigang A spatio-temporal evaluation of the WRF physical   parameterisations for numerical rainfall simulation in semi-humid and   semi-arid catchments of Northern China ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 191: 141-155.
68 Yeom, Jae Min; Yum, Seong Soo; Liu, Yangang; Lu, Chunsong A study on the entrainment and mixing process in the   continental stratocumulus clouds measured during the RACORO campaign ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 194: 89-99.
69 Boiyo, Richard; Kumar, K. Raghavendra; Zhao, Tianliang Statistical intercomparison and validation of multisensory   aerosol optical depth retrievals over three AERONET sites in Kenya, East   Africa ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 197: 277-288.
70 Fang, YiHe; Chen, HaiShan; Teng, FangDa; Wang, XiaoJuan; Wang,   Ji; Zhao, ChunYu Changing contribution rate of heavy rainfall to the rainy   season precipitation in Northeast China and its possible causes ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 197: 437-445.
71 Tian, Jiyang; Liu, Jia; Yan, Denghua; Li, Chuanzhe; Chu,   Zhigang; Yu, Fuliang An assimilation test of Doppler radar reflectivity and radial   velocity from different height layers in improving the WRF rainfall forecasts ATMOSPHERIC RESEARCH 2017, 198: 132-144.
72 Wang, Yuanbing; Min, Jinzhong; Chen,   Yaodeng; Huang, XiangYu; Zeng, Mingjian; Li, Xin Improving precipitation forecast with   hybrid 3DVar and time-lagged ensembles in a heavy rainfall event ATMOSPHERIC RESEARCH 2017. 183: 1-16.
73 Li, Na; Tang,   Guoqiang; Zhao, Ping; Hong, Yang; Gou, Yabin; Yang, Kai Statistical   assessment and hydrological utility of the latest multi-satellite   precipitation analysis IMERG in Ganjiang River basin ATMOSPHERIC RESEARCH 2017. 183:   212-223.  
74 Ren, Qian; Zhu,   Zhiwei; Hao, Liping; He, Jinhai The enhanced   relationship between Southern China winter rainfall and warm pool ocean heat   content INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(1), 409-419
75 Zou, Liwei; Zhou,   Tianjun; Qiao, Fangli; Zhao, Wei Development of a   regional ocean-atmosphere-wave coupled model and its preliminary evaluation   over the CORDEX East Asia domain INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(12):   4478-4485.
76 Liu, Yang; He,   Shengping; Li, Fei; Wang, Huijun; Zhu, Yali Interdecadal change   between the Arctic Oscillation and East Asian climate during 1900-2015   winters INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(14):   4791-4802.
77 Tao, Li; Lan, Yufeng Inter-decadal change   of the inter-annual relationship between the frequency of intense tropical   cyclone over the western North Pacific and ENSO INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(14):   4880-4895.
78 Shan, Haixia; Guan, Yuping; Huang, Jianping; Dong, Changming Trajectory patterns of the annual cycle of the heat centre of   the Indo-Pacific warm pool INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2017, 37(2): 637-647.
79 Zhang, Jie; Tang, Qun; Chen, Haishan;   Liu, Shimeng Northward shift in circulation system   over the Asian mid-latitudes linked to an increasing heating anomaly over the   northern Tibetan Plateau during the past two decades INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2017, 37(2): 834-848.
80 Chen, Xiaoyang; You,   Qinglong; Sielmann, Frank; Ruan, Neng Climate change   scenarios for Tibetan Plateau summer precipitation based on canonical   correlation analysis INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(3):   1310-1321.
81 Li, Juan; Zhu,   Zhiwei; Dong, Wenjie Assessing the   uncertainty of CESM-LE in simulating the trends of mean and extreme   temperature and precipitation over China INTERNATIONAL JOURNAL   OF CLIMATOLOGY 2017, 37(4):   2101-2110.
82 Yang, Shuangyan; Tim Li The role of intraseasonal variability at mid-high latitudes in   regulating Pacific blockings during boreal winter INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2017, 37: 1248-1256.
83 Hu, Wenting; Duan, Anmin; He, Bian Evaluation of intra-seasonal oscillation simulations in IPCC   AR5 coupled GCMs associated with the Asian summer monsoon INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2017, 37: 476-496.
84 Li, Xing; Chen, Haishan; Liao, Hong;   Hua, Wenjian; Sun, Shanlei; Ma, Hedi; Li, Xiao; Gao, Chujie; Zhu, Siguang Potential effects of land cover   change on temperature extremes over Eurasia: current versus historical   experiments INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2017, 37: 59-74.
85 Sun, Shanlei; Chen, Haishan; Sun, Ge; Ju, Weimin; Wang,   Guojie; Li, Xing; Yan, Guixia; Gao, Chujie; Huang, Jin; Zhang, Fangmin; Zhu,   Siguang; Hua, Wenjian Attributing the Changes in Reference Evapotranspiration in   Southwestern China Using a New Separation Method JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 2017, 18(3): 777-798.
86 Zhong, Zhong; Sun, Yuan; Yang,   XiuQun; Guo, Weidong; Chen, Haishan A Sensitivity Study of an Effective   Aerodynamic Parameter Scheme in Simulating Land-Atmosphere Interaction for a   Sea-Land Breeze Case Around the Bohai Gulf of China JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 2017, 18(8): 2101-2115.
87 Yu, Xingna; Lu, Rui;   Liu, Chao; Yuan, Liang; Shao, Yixing; Zhu, Bin; Lei, Lu Seasonal variation of   columnar aerosol optical properties and radiative forcing over Beijing, China ATMOSPHERIC   ENVIRONMENT 2017, 166:   340-350.
88 Shi, Feng; Zhao, Sen; Guo, Zhengtang; Goosse, Hugues; Yin,   Qiuzhen Multi-proxy reconstructions of May-September precipitation   field in China over the past 500 years CLIMATE OF THE PAST 2017, 13(12): 1919-1938.
89 Zhang, Yuqing; You, Qinglong; Chen,   Changchun; Li, Xin Flash droughts in a typical humid and   subtropical basin: A case study in the Gan River Basin, China JOURNAL OF HYDROLOGY 2017, 551: 162-176.
90 Pan, Chen; Zhu, Bin;   Gao, Jinhui; Kang, Hanqing Source apportionment   of atmospheric water over East Asia - a source tracer study in CAM5.1 GEOSCIENTIFIC MODEL   DEVELOPMENT 2017, 10(2): 673-688.
91 Yang, Chun; Liu,   Zhiquan; Gao, Feng; Childs, Peter P.; Min, Jinzhong Impact of   assimilating GOES imager clear-sky radiance with a rapid refresh assimilation   system for convection-permitting forecast over Mexico JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(10):   5472-5490.
92 Zhu, Siguang; Chen,   Haishan; Zhang, Xiangxiang; Wei, Nan; Wei Shangguan; Yuan, Hua; Zhang,   Shupeng; Wang, Lili; Zhou, Lihua; Dai, Yongjiu Incorporating root   hydraulic redistribution and compensatory water uptake in the Common Land   Model: Effects on site level and global land modeling JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(14):   7308-7322.
93 Feng, Juan; Li,   Jianping; Jin, Feifei; Zhao, Sen; Xie, Fei The responses of the   Hadley circulation to different meridional SST structures in the seasonal   cycle JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(15):   7785-7799.
94 Sun, Yuan; Zhong,   Zhong; Tim Li; Yi, Lan; Camargo, Suzana J.; Hu, Yijia; Liu, Kefeng; Chen,   Haishan; Liao, Qianfeng; Shi, Jian Impact of ocean   warming on tropical cyclone track over the western north pacific: A numerical   investigation based on two case studies JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(16):   8617-8630.
95 Deng, Jiechun; Xu,   Haiming; Shi, Ning; Zhang, Leying; Ma, Jing Impacts of northern   Tibetan Plateau on East Asian summer rainfall via modulating midlatitude   transient eddies JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(16):   8667-8685.
96 Jiang, Zhihong;   Jiang, Shuai; Shi, Yi; Liu, Zhengyu; Li, Wei; Li, Laurent Impact of moisture   source variation on decadal-scale changes of precipitation in North China   from 1951 to 2010 JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(2):   600-613.
97 Li, Dongshuai;   Rubinstein, Marcos; Rachidi, Farhad; Diendorfer, Gerhard; Schulz, Wolfgang;   Lu, Gaopeng Location Accuracy   Evaluation of ToA-Based Lightning Location Systems Over Mountainous Terrain JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(21):   11760-11775.
98 Guo, Donglin; Wang,   Huijun; Wang, Aihui Sensitivity of   Historical Simulation of the Permafrost to Different Atmospheric Forcing Data   Sets from 1979 to 2009 JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(22):   12269-12284.
99 Guo, Donglin; Wang,   Huijun Simulated Historical   (1901-2010) Changes in the Permafrost Extent and Active Layer Thickness in   the Northern Hemisphere JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(22):   12285-12295.
100 Yang, Ning; Zhang,   Qilin; Hou, Wenhao; Wen, Ying Analysis of the   lightning-attractive radius for wind turbines considering the developing   process of positive attachment leader JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 2017, 122(6):   3481-3491.
101 Zhu, Zhiwei; Tim Li Statistical   extended-range forecast of winter surface air temperature and extremely cold   days over China QUARTERLY JOURNAL OF   THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 2017, 143(704):   1528-1538.
102 You, Qinglong; Wang, Dai; Jiang, Zhihong; Kang, Shichang Diurnal temperature range in CMIP5 models and observations on   the Tibetan Plateau QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 2017, 143(705): 1978-1989.
103 Hu, Shuai; Gao, Taichang; Li, Hao; Chen, Ming; Zhang, Feng;   Yang, Bo Simultaneously simulating the scattering properties of   nonspherical aerosol particles with different sizes by the MRTD scattering   model OPTICS EXPRESS 2017, 25(15): 17872-17891.
104 Hu, Shuai; Gao, Taichang; Li, Hao; Yang, Bo; Zhang, Feng;   Chen, Ming; Liu, Lei Light scattering computation model for nonspherical aerosol   particles based on multi-resolution time-domain scheme: model development and   validation OPTICS EXPRESS 2017, 25(2): 1463-1486.
105 Sun, Hucheng; Wen Geyi Optimum Design of Wireless Power Transmission Systems in   Unknown Electromagnetic Environments IEEE ACCESS 2017, 520198-20206.
106 Li, Qingqing; Wang, Yuqing; Duan,   Yihong A Numerical Study of Outer Rainband   Formation in a Sheared Tropical Cyclone JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 74(1): 203-227.
107 Zhang, Feng; Shi,   YiNing; Li, Jiangnan; Wu, Kun; Iwabuchi, Hironobu Variational Iteration   Method for Infrared Radiative Transfer in a Scattering Medium JOURNAL OF THE   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 74(2): 419-430.
108 Shi, Chunhua; Xu,   Ting; Guo, Dong; Pan, Zaitao Modulating Effects of   Planetary Wave 3 on a Stratospheric Sudden Warming Event in 2005 JOURNAL OF THE   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 74(5):   1549-1559.
109 Heng, Junyao; Wang,   Yuqing; Zhou, Weican Revisiting the   Balanced and Unbalanced Aspects of Tropical Cyclone Intensification JOURNAL OF THE   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 74(8):   2575-2591.
110 Shi, Chunhua; Zhang, Chenxin; Guo, Dong Comparison of Electrochemical Concentration Cell Ozonesonde   and Microwave Limb Sounder Satellite Remote Sensing Ozone Profiles for the   Center of the South Asian High REMOTE SENSING 2017, 9(10) .
111 Hua, Wenjian; Chen, Haishan; Zhou,   Liming; Xie, Zhenghui; Qin, Minhua; Li, Xing; Ma, Hedi; Huang, Qinghan; Sun,   Shanlei Observational Quantification of   Climatic and Human Influences on Vegetation Greening in China REMOTE SENSING 2017, 9(5).
112 Jin, Qinjian; Wei,   Jiangfeng; Yang, ZongLiang; Lin, Peirong Irrigation-Induced   Environmental Changes around the Aral Sea: An Integrated View from Multiple   Satellite Observations REMOTE SENSING 2017, 9(9) .
113 Ma, Zhanhong; Fei,   Jianfang; Liu, Lei; Huang, Xiaogang; Li, Yan An Investigation of   the Influences of Mesoscale Ocean Eddies on Tropical Cyclone Intensities MONTHLY WEATHER   REVIEW 2017, 145(4):   1181-1201.
114 Qiao, Xiaoshi; Wang,   Shizhang; Min, Jinzhong A Stochastic   Perturbed Parameterization Tendency Scheme for Diffusion (SPPTD) and Its   Application to an Idealized Supercell Simulation MONTHLY WEATHER   REVIEW 2017, 145(6):   2119-2139.
115 Gao, Si; Zhai,   Shunan; Chen, Baiqing; Tim Li Water Budget and   Intensity Change of Tropical Cyclones over the Western North Pacific MONTHLY WEATHER   REVIEW 2017, 145(8):   3009-3023.
116 Li, Yang; Li,   Jianping; Zhang, Wenjun; Chen, Quanliang; Feng, Juan; Zheng, Fei; Wang, Wei;   Zhou, Xin Impacts of the   Tropical Pacific Cold Tongue Mode on ENSO Diversity Under Global Warming JOURNAL OF   GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 2017, 122(11):   8524-8542.
117 Wang, Nan; Bu, Lingbing; Chen, Yunyun; Zheng, Gaige; Zou,   Xiujuan; Xu, Linhua; Wang, Jicheng Multiband enhanced absorption of monolayer graphene with   attenuated total reflectance configuration and sensing application APPLIED PHYSICS EXPRESS 2017, 10(1).
118 Cai, Jiaxi; Xu, Jianjun; Powell,   Alfred M., Jr.; Guan, Zhaoyong; Li, Li Intercomparison of the temperature   contrast between the arctic and equator in the pre- and post periods of the   1976/1977 regime shift THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 2017, 127(3-7): 761-767.
119 Zhu, Jian; Huang,   DanQing; Yan, PeiWen; Huang, Ying; Kuang, XueYuan Can reanalysis   datasets describe the persistent temperature and precipitation extremes over   China? THEORETICAL AND   APPLIED CLIMATOLOGY 2017, 130(42737):   655-671.
120 Huo, Wen; He, Qing; Yang, Fan; Yang, Xinghua; Yang, Qing;   Zhang, Fuyin; Mamtimin, Ali; Liu, Xinchun; Wang, Mingzhong; Zhao, Yong; Zhi,   Xiefei Observed particle sizes and fluxes of Aeolian sediment in the   near surface layer during sand-dust storms in the Taklamakan Desert THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 2017, 130(42798): 735-746.
121 Zhu, Zhiwei; Tim Li; Bai, Long; Gao,   Jianyun Extended-range forecast for the   temporal distribution of clustering tropical cyclogenesis over the western   North Pacific THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 2017, 130(42798): 865-877.
122 Sun, Shanlei; Wang,   Guojie; Huang, Jin; Mu, Mengyuan; Yan, Guixia; Liu, Chunwei; Gao, Chujie; Li,   Xing; Yin, Yixing; Zhang, Fangmin; Zhu, Siguang; Hua, Wenjian Spatial pattern of   reference evapotranspiration change and its temporal evolution over Southwest   China THEORETICAL AND   APPLIED CLIMATOLOGY 2017, 130(42798):   979-992.
123 Zhang, Yinglong; Zhu, Bin; Gao, Jinhui; Kang, Hanqing; Yang,   Peng; Wang, Lili; Zhang, Junke The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol   Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region using WRF-Chem, China AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH 2017, 17(12): 2966-2980.
124 Chen, H.; Wang, K.; Wang, J. M.;   Zhang, X. T.; Wang, Y. F.; Wang, W. L. A case study on the sensitivity of   downstream development to typhoon intensity and its initial location METEOROLOGICAL APPLICATIONS 2017, 24(3): 444-456.
125 Shen, Feifei; Xue,   Ming; Min, Jinzhong A comparison of   limited-area 3DVAR and ETKF-En3DVAR data assimilation using radar   observations at convective scale for the prediction of Typhoon Saomai (2006) METEOROLOGICAL   APPLICATIONS 2017, 24(4):   628-641.
126 Wang, Honglei; Shen,   Lijuan; Zhu, Bin; Kang, Hanqing; Hou, Xuewei; Miao, Qing; Yang, Yang; Shi,   Shuangshuang Spatial and Temporal   Distributions of Air Pollutants and Size Distribution of Aerosols over   Central and Eastern China ARCHIVES OF   ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 2017, 72(4): 481-495.
127 Wang, Zhenzhu; Liu,   Dong; Xie, Chenbo; Wang, Bangxin; Zhong, Zhiqing; Wang, Yingjian; Chen, Bin Long-term   ground-based microwave radiometric measurements of atmospheric brightness   temperature in SKYNET Hefei (31.90N, 117.17E) site JOURNAL OF   QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 2017, 188: 181-187.
128 Zhang, Feng; Wu, Kun; Liu, Peng; Jing, Xianwen; Li, Jiangnan Accounting for Gaussian quadrature in four-stream radiative   transfer algorithms JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 2017, 192: 1-13.
129 Wang, Yongwei; Gao, Yaqi; Qin,   Hairun; Huang, Jianping; Liu, Cheng; Hu, Cheng; Wang, Wei; Liu, Shoudong;   Lee, Xuhui Spatiotemporal Characteristics of   Lake Breezes over Lake Taihu, China JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY AND   CLIMATOLOGY 2017, 56(7): 2053-2065.
130 Yin, Zhicong; Wang, Huijun Statistical Prediction of Winter Haze Days in the North China   Plain Using the Generalized Additive Model JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY 2017, 56(9): 2411-2419.
131 Ni, DongHong Comment on "Timing and nature of   the Xinlin-Xiguitu Ocean: constraints from ophiolitic gabbros in the northern   Great Xing'an Range, eastern Central Asian Orogenic Belt" by Feng et al.   (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH   SCIENCES 2017, 106(6): 2221-2223.
132 Huang, Jin; Lei,   Yadong; Zhang, Fangmin; Hu, Zhenghua Spatio-temporal   analysis of meteorological disasters affecting rice, using multi-indices, in   Jiangsu province, Southeast China FOOD SECURITY 2017, 9(4): 661-672.
133 Zhang, Feng; Yang,   Peicai; Fraedrich, Klaus; Zhou, Xiuji; Wang, Geli; Li, Jiangnan Reconstruction of   driving forces from nonstationary time series including stationary regions   and application to climate change PHYSICA A-STATISTICAL   MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2017, 473(): 337-343.
134 Che, Yanjun; Zhang,   Mingjun; Li, Zhongqin; Li, Huilin; Wang, Shengjie; Sun, Meiping; Zha, Shuping Glacier mass-balance   and length variation observed in China during the periods 1959-2015 and   1930-2014 QUATERNARY   INTERNATIONAL 2017, 454:   68-84.
135 Zheng, Gaige; Zhang,   Haojing; Bu, Lingbing Narrow-band enhanced   absorption of monolayer graphene at near-infrared (NIR) sandwiched by dual   gratings PLASMONICS 2017, 12(2): 271-276.
136 Wu, Xianhua; Chen,   Yufeng; Guo, Ji; Wang, Guizhi; Gong, Yeming Spatial   concentration, impact factors and prevention-control measures of PM2.5   pollution in China NATURAL HAZARDS 2017, 86(1): 393-410.
137 Cui, Weina; Li,   Hongxia; Sun, Min; Bu, Lingbing Gap solitons in a   chain of split-ring resonator dimers PHYSICS LETTERS A 2017, 381(23): 1950-1954.
138 Cui, Weina; Li,   Hongxia; Sun, Min; Bu, Lingbing Solitons in   PT-symmetric SRR dimers chain with alternating electric and magnetic coupling PHYSICS LETTERS A 2017, 381(47): 3934-3939.
139 Chen, Jian; Zhou,   Jie; Wang, Wenjun; Cheng, Chen; Liu, Zhenbo Satellite   observations of the aerosol direct radiative effect during a pollution   episode in Nanjing, China, using high-resolution HJ-1 CCD imagery INTERNATIONAL JOURNAL   OF REMOTE SENSING 2017, 38(16): 4535-4552.
140 Wu, Kun; Zhang, Feng;   Iwabuchi, Hironobu; Shi, YiNing; Duan, Mingkeng Double-delta-function   adjustment in thermal radiative transfer INFRARED PHYSICS   & TECHNOLOGY 2017, 86: 139-146.
141 Zhang, Feng; Hou,   Can; Li, Jiangnan; Liu, Renqiang; Liu, Cuiping A simple   parameterization for the height of maximum ozone heating rate INFRARED PHYSICS   & TECHNOLOGY 2017, 87: 104-112.
142 Guo, FengXia; Li,   Yang; Huang, ZhaoChu; Wang, ManFei; Zeng, FanHui; Lian, ChunHao; Mu, YiJun Numerical simulation   of 23 June 2016 Yancheng City EF4 tornadic supercell and analysis of   lightning activity SCIENCE CHINA-EARTH   SCIENCES 2017, 60(12): 2204-2213.
143 Yu, JinHua; Xue,   HuaXing; Song, Jie Tropical cyclone   potential hazard in Southeast China and its linkage with the East Asian   westerly jet ASIA-PACIFIC JOURNAL   OF ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 53(2): 295-304.
144 Lu, Rui; Yu, Xingna;   Jia, Hailing; Xiao, Sihan Aerosol optical   properties and direct radiative forcing at Taihu APPLIED OPTICS 2017, 56(25): 7002-7012.
145 Bao, Mengying; Cao,   Fang; Chang, Yunhua; Zhang, YanLin; Gao, Yaqi; Liu, Xiaoyan; Zhang, Yuanyuan;   Zhang, Wenqi; Tang, Tianran; Xu, Zufei; Liu, Shoudong; Lee, Xuhui; Li, Jun;   Zhang, Gan Characteristics and   origins of air pollutants and carbonaceous aerosols during wintertime haze   episodes at a rural site in the Yangtze River Delta, China ATMOSPHERIC POLLUTION   RESEARCH 2017, 8(5): 900-911.
146 Chen, Yunyun; Gu,   Fang; Bu, Lingbing; Zhang, Yingying The influence of   species composition on flow field's optical computerized tomography diagnosis OPTICS COMMUNICATIONS 2017, 394: 103-107.
147 Zhang, Yuqing; You,   Qinglong; Ye, Lei; Chen, Changchun Spatio-temporal   characteristics and possible mechanisms of rainy season precipitation in   Poyang Lake Basin, China CLIMATE RESEARCH 2017, 72(2): 129-140.
148 Su, Jiayi; Duan,   Anmin; Xu, Haiming Quantitative analysis   of surface warming amplification over the Tibetan Plateau after the late   1990s using surface energy balance equation ATMOSPHERIC SCIENCE   LETTERS 2017, 18(3): 112-117.
149 Han, Tingting; Wang,   Huijun; Sun, Jianqi Strengthened   relationship between the Antarctic Oscillation and ENSO after the mid-1990s   during austral spring ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(1), 54-65.
150 Zhang, Leying; Xu,   Haiming; Shi, Ning; Deng, Jiechun Responses of the East   Asian jet stream to the North Pacific subtropical front in spring ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(2): 144-156.
151 Wang, Lijuan; Dai,   Aiguo; Guo, Shuaihong; Ge, Jing Establishment of the   South Asian high over the Indo-China Peninsula during late spring to summer ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(2): 169-180.
152 Zhang, Liang; Zhu,   Bin; Gao, Jinhui; Kang, Hanqing Impact of Taihu Lake   on city ozone in the Yangtze River Delta ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(2): 226-234.
153 Guo, Fengxia; Ju,   Xiaoyu; Bao, Min; Lu, Ganyi; Liu, Zupei; Li, Yawen; Mu, Yijun Relationship between   lightning activity and tropospheric nitrogen dioxide and the estimation of   lightning-produced nitrogen oxides over China ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(2): 235-245.
154 Qin, Yujing; Lu,   Chuhan; Li, Liping Multi-scale cyclone   activity in the Changjiang River-Huaihe River valleys during spring and its   relationship with rainfall anomalies ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(2): 246-257.
155 Qin, Jianhuang; Ding,   Ruiqiang; Wu, Zhiwei; Li, Jianping; Zhao, Sen Relationships between   the Extratropical ENSO Precursor and Leading Modes of Atmospheric Variability   in the Southern Hemisphere ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(3): 360-370.
156 Zhang, Feng; Lei,   Yadong; Yan, JiaRen; Zhao, JianQi; Li, Jiangnan; Dai, Qiudan A New   Parameterization of Canopy Radiative Transfer for Land Surface Radiation   Models ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(5): 613-622.
157 Qian, Yitian; Hsu,   PangChi; Cheng, ChiHan Changes in Surface   Energy Partitioning in China over the Past Three Decades ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(5): 635-649.
158 Yang, Shuangyan; Tim   Li; Hu, Jinggao; Shen, Xi Decadal Variation of   the Impact of La Nina on the Winter Arctic Stratosphere ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(5): 679-684.
159 Gao, Ya; Wang,   Huijun; Chen, Dong Interdecadal   Variations of the South Asian Summer Monsoon Circulation Variability and the   Associated Sea Surface Temperatures on Interannual Scales ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(7): 816-832.
160 Lu, Chuhan A Modified Algorithm   for Identifying and Tracking Extratropical Cyclones ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(7): 909-924.
161 Ma, Xulin; He, Jie;   Ge, Xuyang Simulated sensitivity   of the tropical cyclone eyewall replacement cycle to the ambient temperature   profile ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(9): 1047-1056.
162 Rao, Jian; Ren,   Rongcai Parallel comparison   of the 1982/83, 1997/98 and 2015/16 super El Nios and their effects on the   extratropical stratosphere ADVANCES IN   ATMOSPHERIC SCIENCES 2017, 34(9): 1121-1133.
163 Zhang, Chunyan; Cai,   Danlu; Li, Wang; Guo, Shan; Guan, Yanning; Bian, Xiaolin; Yao, Wutao Effect of the   Long-Term Mean and the Temporal Stability of Water-Energy Dynamics on China's   Terrestrial Species Richness ISPRS INTERNATIONAL   JOURNAL OF GEO-INFORMATION 2017, 6(3).
164 Gao, Shibo; Huang,   Danlian Assimilating   Conventional and Doppler Radar Data with a Hybrid Approach to Improve   Forecasting of a Convective System ATMOSPHERE 2017, 8(10) .
165 Zhu, Zhiwei; Chen,   Shengjie; Yuan, Kai; Chen, Yini; Gao, Song; Hua, Zhenfei Empirical Subseasonal   Prediction of Summer Rainfall Anomalies over the Middle and Lower Reaches of   the Yangtze River Basin Based on Atmospheric Intraseasonal Oscillation ATMOSPHERE 2017, 8(10) .
166 Qiu, Yujun; Wang,   Jing; Yang, Keran Statistical   Comparison of Cloud and Aerosol Vertical Properties between Two Eastern China   Regions Based on CloudSat/CALIPSO Data ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017
167 Maw, Khin Win; Min,   Jinzhong Impacts of   Microphysics Schemes and Topography on the Prediction of the Heavy Rainfall   in Western Myanmar Associated with Tropical Cyclone ROANU (2016) ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI,    10.1155/2017/3252503.
168 Li, Zhenkun; Qin,   Hao; Guo, Dong; Zhou, Shunwu; Huang, Ying; Su, Yucheng; Wang, Linwei; Sun,   Yang Impact of Ozone   Valley over the Tibetan Plateau on the South Asian High in CAM5 ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI,    10.1155/2017/9383495.
169 Zhang, Feng; Liu,   Kun; Yang, Quan; Wu, Kun; Zhao, JianQi Comparison of   Chebyshev and Legendre Polynomial Expansion of Phase Function of Cloud and   Aerosol Particles ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI, 10.1155/2017/1835169
170 Shi, Chunhua; Xu,   Ting; Li, Hui; Gao, Yannan The Role of   Rossby-Wave Propagation in a North American Extreme Cold Event ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI, 10.1155/2017/4635849.
171 Chang, Shujie; Shao,   Min; Shi, Chunhua; Xu, Hua Intercomparing the   Response of Tropospheric and Stratospheric Temperature to Two Types of El   Nino Onset ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI, 10.1155/2017/6414368.
172 Shen, Zhongping; Shi,   Jun; Lei, Yadong Comparison of the   Long-Range Climate Memory in Outgoing Longwave Radiation over the Tibetan   Plateau and the Indian Monsoon Region ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017, DOI, 10.1155/2017/7637351.
173 Xu, JianJun;   Mohanakumar, K.; Guo, Dong; Liu, Yu; Yue, Jia Stratospheric   Processes and Their Role in Climate ADVANCES IN   METEOROLOGY 2017. DOI: 10.1155/2017/3482462
174 Ongoma, Victor; Chen,   Haishan Temporal and spatial   variability of temperature and precipitation over East Africa from 1951 to   2010 METEOROLOGY AND   ATMOSPHERIC PHYSICS 2017, 129(2): 131-144.
175 Li, Juan; Zhu,   Zhiwei; Dong, Wenjie A new mean-extreme   vector for the trends of temperature and precipitation over China during   1960-2013 METEOROLOGY AND   ATMOSPHERIC PHYSICS 2017, 129(3): 273-282.
176 Gao, Si; Chen,   Baiqing; Tim Li; Wu, Naigeng; Deng, Wenjian AIRS-observed warm   core structures of tropical cyclones over the western North Pacific DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 77: 100-106.
177 Wang, Lu; Chen, Lin Interannual variation   of the Asian-Pacific oscillation DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 77: 17-25.
178 Wang, Lu; Chen, Lin Effect of basic state   on seasonal variation of convectively coupled Rossby wave DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 77: 54-63.
179 Lu, Wei; Hsu, PangChi Factors controlling   the seasonality of the Madden-Julian Oscillation DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 78: 106-120.
180 Yan, Ziyu; Ge,   Xuyang; Guo, Bingyao Simulated sensitivity   of tropical cyclone track to the moisture in an idealized monsoon gyre DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 80: 173-182.
181 Guo, Min; Chen, Xin;   Chen, Yaodeng; Yang, Hongwei The Boussinesq-BO   equation for algebraic gravity solitary waves in baroclinic atmosphere and   the research of squall lines formation mechanism DYNAMICS OF   ATMOSPHERES AND OCEANS 2017, 80: 29-46.
182 Pan, Zaitao; Shi,   Chunhua; Kumar, Sanjiv; Gao, Zhiqiu North Pacific SST   Forcing on the Central United States "Warming Hole" as Simulated in   CMIP5 Coupled Historical and Uncoupled AMIP Experiments ATMOSPHERE-OCEAN 2017, 55(1): 57-77.
183 Zhang, Peng; Wu,   Zhiwei; Chen, Hua Interdecadal   Variability of the ENSO-North Pacific Atmospheric Circulation in Winter ATMOSPHERE-OCEAN 2017, 55(2): 110-120.
184 Zhu, Lili; Tim Li A special MJO event   with a double Kelvin wave structure JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 295-308.
185 Wang, Meirong; Wang,   Jun; Duan, Anmin Propagation and   mechanisms of the quasi-biweekly oscillation over the Asian summer monsoon   region JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 321-335.
186 Li, Hui; Zhai,   Panmao; Lu, Er; Zhao, Wei; Chen, Yang; Wang, Huan Changes in temporal   concentration property of summer precipitation in China during 1961-2010   based on a new index JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 336-349.
187 Guo, Dong; Su,   Yucheng; Zhou, Xiuji; Xu, Jianjun; Shi, Chunhua; Liu, Yu; Li, Weiliang; Li,   Zhenkun Evaluation of the   trend uncertainty in summer ozone valley over the Tibetan Plateau in three   reanalysis datasets JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 431-437.
188 Du, Yin; Xie, Zhiqing Global financial   crisis making a V-shaped fluctuation in NO2 pollution over the Yangtze River   Delta JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 438-447.
189 Shi, Yi; Jiang,   Zhihong; Dong, Liangpeng; Shen, Suhung Statistical   estimation of high-resolution surface air temperature from MODIS over the   Yangtze River Delta, China JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(2): 448-454.
190 Xu, Qi; Guan,   Zhaoyong Interannual   Variability of Summertime Outgoing Longwave Radiation over the Maritime   Continent in Relation to East Asian summer Monsoon Anomalies JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(4): 665-677.
191 Zhu, Lianhua; Li,   Yun; Jiang, Zhihong Statistical Modeling   of CMIP5 Projected Changes in Extreme Wet Spells over China in the Late 21st   Century JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(4): 678-693.
192 Li, Yan; Zhou,   Weican; Chen, Xianyan; Fang, Dexian; Zhang, Qianqian Influences of the   Three Gorges Dam in China on Precipitation over Surrounding Regions JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(4): 767-773.
193 Wang, Jinhu; Ge,   Junxiang; Zhang, Qilin; Fan, Pan; Wei, Ming; Li, Xiangchao Study of Aircraft   Icing Warning Algorithm Based on Millimeter Wave Radar JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(6): 1034-1044.
194 Fang, Yihe; Chen,   Haishan; Gong, Zhiqiang; Xu, Fangshu; Zhao, Chunyu Multi-Scheme   Corrected Dynamic-Analogue Prediction of Summer Precipitation in Northeastern   China Based on BCC_CSM JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(6): 1085-1095.
195 Tan, Guirong; Ren,   HongLi; Chen, Haishan; You, Qinglong Detecting Primary   Precursors of January Surface Air Temperature Anomalies in China JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(6): 1096-1108.
196 Wang, Xuezhong; Hu,   Banghui; Huang, Hong; Wang, Ju; Zeng, Gang; Tan, Yanke; Zou, Li Error Inhomogeneity   in the Computation of Spherical Mean Displacement JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(6): 1133-1148.
197 Tim Li; Wang, Bin;   Wu, Bo; Zhou, Tianjun; Chang, ChihPei; Zhang, Renhe Theories on Formation   of an Anomalous Anticyclone in Western North Pacific during El Nino: A Review JOURNAL OF   METEOROLOGICAL RESEARCH 2017, 31(6): 987-1006.
198 Bu, Lingbing; Sa,   Rina; Kim, Dukhyeon Calibration method of   polarization lidar based on Jones matrix OPTIK 2017, 130: 834-839.
199 Sa, Rina; Bu,   Lingbing; Wang, Qin; Zhou, Jun Spectral   characteristics of polluted gases and their detection by mid-infrared   differential absorption lidar OPTIK 2017, 149: 113-124.
200 Chen, Xin; Yang,   Hongwei; Dong, Jianwei; Chen, Yaodeng; Dong, Huanhe Dissipative   Petviashvili equation for the two-dimensional Rossby waves and its solutions ADVANCES IN   MECHANICAL ENGINEERING 2017, 9(11) .
201 Chen, Xin; Yang,   Hongwei; Guo, Min; Yin, Baoshu (2+1)-Dimensional   Coupled Model for Envelope Rossby Solitary Waves and Its Solutions as well as   Chirp Effect MATHEMATICAL PROBLEMS   IN ENGINEERING 2017, DOI, 10.1155/2017/1378740.
202 Guo, Xiufeng; Zhang,   Qilin; Zhang, Jinbo Improvement of Corona   Discharge Model and Its Application on Simulating Corona Discharge in the   Presence of Wind MATHEMATICAL PROBLEMS   IN ENGINEERING 2017, DOI, 10.1155/2017/9853439.
203 Su Tao; Miao JunFeng;   Wang YuHui Impact of radiative   transfer parameterizations on simulated sea breeze thunderstorm over the   Hainan Island CHINESE JOURNAL OF   GEOPHYSICS-CHINESE EDITION 2017, 60(8): 3023-3040.
204 Tan YongBo; Ma Xiao;   Xiang ChunYan; Xia YanLing; Zhang Xin A numerical study of   the effects of aerosol on electrification and lightning discharges during   thunderstorms CHINESE JOURNAL OF   GEOPHYSICS-CHINESE EDITION 2017, 60(8): 3041-3050.
205 Zhang, Lei; Tim Li;   Lu, MongMing Surface wind energy   trends near Taiwan in winter since 1871 TERRESTRIAL   ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES 2017, 28(3): 295-302.
206 Lu, Gaopeng; Cummer,   Steven A.; Chen, Alfred B.; Lyu, Fanchao; Li, Dongshuai; Liu, Fei; Hsu,   RueRon; Su, HanTzong Analysis of lightning   strokes associated with sprites observed by ISUAL in the vicinity of North   America TERRESTRIAL   ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES 2017, 28(4): 583-595.
207 Lu, Changna; Gao,   Qianqian; Fu, Chen; Yang, Hongwei Finite Element Method   of BBM-Burgers Equation with Dissipative Term Based on Adaptive Moving Mesh DISCRETE DYNAMICS IN   NATURE AND SOCIETY 2017. DOI: 10.1155/2017/3427376
208 Deng, Hua; Li, Yan;   Zhang, Yingchao; Zhou, Hou; Cheng, Peipei; Wang, Jia; Ashraf, Muhammad Aqeel Prediction of Hub   Height Winds over the Plateau Terrain by using WRF /YSU/Noah and Statistical   Forecast EARTH SCIENCES   RESEARCH JOURNAL 2017, 21(1): 37-43.
209 Ding, Zhiying; Xing,   Rui; Xu, Haiming; Gao, Yong INTERACTIONS OF   MULTIPLE TYPHOONS AND RELATIONSHIPS OF HORIZONTAL AND VERTICAL VORTICITY JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(1): 25-36.
210 Ding, Zhiying; Zhao,   Xiaohui; Xing, Rui; Gao, Yong STATISTICAL ANALYSIS   OF SUMMER TROPICAL CYCLONE REMOTE PRECIPITATION EVENTS IN EAST ASIA FROM 2000   TO 2009 AND NUMERICAL SIMULATION JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(1): 37-46.
211 Wang Lijuan; Dai   Zhujun; He Jielin NUMERICAL SIMULATION   OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MAINTENANCE AND INCREASE IN HEAVY RAINFALL OF   THE LANDING TROPICAL STORM BILIS AND MOISTURE TRANSPORT FROM LOWER LATITUDES JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(1): 47-57.
212 Huo Liwei; Guo Pinwen IMPACT OF CONVECTION   OVER THE SOUTH CHINA SEA ON TROPICAL CYCLONE MOTION OVER THE WESTERN NORTH   PACIFIC DURING SUMMER MONSOON JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(1): 58-67.
213 Feng Tao; Shen   Xinyong; Huang Ronghui; Chen Guanghua INFLUENCE OF THE   INTERANNUAL VARIATION OF CROSS-EQUATORIAL FLOW ON TROPICAL CYCLOGENESIS OVER   THE WESTERN NORTH PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(1): 68-80.
214 Duan, Jingjing; Wu,   Liguang LOW-DEFORMATION   VORTICITY AREAS IN SYNOPTIC-SCALE DISTURBANCES FOR TROPICAL CYCLOGENESIS: AN   OBSERVATIONAL ANALYSIS JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(2): 121-132.
215 Zhang Yue; Fan   Shuxian; Zhang Shuting; Wei Jincheng MICROSTRUCTURES AND   TEMPORAL VARIATION CHARACTERISTICS DURING A SEA FOG EVENT ALONG THE WEST   COAST OF THE TAIWAN STRAIT JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(2): 155-165.
216 Yu Jinhua; Chen   Cheng; Fang Ke; Zhang Wanying THE EFFECT OF   EQUATORIAL CENTRAL PACIFIC SSTAS ON THE INTERANNUAL VARIATION OF   PRECIPITATION OVER SOUTHWEST CHINA DURING SPRING JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(2): 166-176.
217 Liu Chao; Hu Haibo;   Zhang Yuan; Yang Xiuqun THE DIRECT EFFECTS OF   AEROSOLS AND DECADAL VARIATION OF GLOBAL SEA SURFACE TEMPERATURE ON THE EAST   ASIAN SUMMER PRECIPITATION IN CAM3.0 JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(2): 217-228.
218 Qian Lei; Ding   Zhiying; Zhao Xiangjun; Xia Fan STRUCTURE FEATURES   AND COMPOSITE ANALYSIS OF CONVECTIVE CELLS IN A WARM SECTOR HEAVY RAINFALL   EVENT OVER SOUTHERN CHINA JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(3): 245-258.
219 Wang Yong; Shilenje,   W. Zablon VARIABILITY OF   DIURNAL TEMPERATURE RANGE IN EAST AFRICA DURING 1921-2010 JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(4): 345-356.
220 Shen Xinyong; Huang   Wenyan; Chen Hongbo THE ANALYSIS OF   MECHANISM OF IMPACT OF AEROSOLS ON EAST ASIAN SUMMER MONSOON INDEX AND ONSET JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(4): 357-367.
221 Wu Lingling; Zhang   Jianwei; Deng Weitao; Ni Donghong WINTERTIME MIDDLE   EAST SUBTROPICAL WESTERLY JET STREAM INTERANNUAL VARIATION CHARACTERISTICS   AND ITS POSSIBLE PHYSICAL FACTORS JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(4): 380-395.
222 Tang Weiya; Guan   Zhaoyong; Qian Daili A PRINCIPAL MODE OF   CIRCULATION COVARIATION BETWEEN THE NORTHERN AND SOUTHERN HEMISPHERES AND ITS   ASSOCIATION WITH ENSO DURING BOREAL WINTER JOURNAL OF TROPICAL   METEOROLOGY 2017, 23(4): 450-461.
© 2019  气象灾害教育部重点实验室   版权所有 NUIST备80040
地址:江苏省南京市宁六路219号 气象灾害教育部重点实验室 邮编:210044