2008年论文2009年论文2010年论文2011年论文2012年论文2013年论文2014年论文2015年论文2016年论文2017年论文
1Cai, Wenju; Li,   Ke; Liao, Hong; Wang, Huijun; Wu, LixinWeather   conditions conducive to Beijing severe haze more frequent under climate   changeNATURE CLIMATE   CHANGE2017, 7(4).
2He, Shengping; Gao, Yongqi; Li, Fei;   Wang, Huijun; He, YanchunImpact of Arctic Oscillation on the   East Asian climate: A reviewEARTH-SCIENCE REVIEWS2017, 164: 48-62.
3Shen, Lijuan; Wang, Honglei; Lu,   Sheng; Zhang, Xiaohan; Yuan, Jing; Tao, Shikang; Zhang, Guojun; Wang, Fei;   Li, LiInfluence of pollution control on air   pollutants and the mixing state of aerosol particles during the 2nd World   Internet Conference in Jiaxing, ChinaJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION2017, 149: 436-447.
4Tian, Wenshou; Li,   Yuanpu; Xie, Fei; Zhang, Jiankai; Chipperfield, Martyn P.; Feng, Wuhu; Hu,   Yongyun; Zhao, Sen; Zhou, Xin; Yang, Yun; Ma, XuanThe relationship   between lower-stratospheric ozone at southern high latitudes and sea surface   temperature in the East Asian marginal seas in austral springATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS2017, 17(11):   6705-6722.
5Chen, Qian; Koren, Ilan; Altaratz,   Orit; Heiblum, Reuven H.; Dagan, Guy; Pinto, LitalHow do changes in warm-phase   microphysics affect deep convective clouds?ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS2017, 17(15): 9585-9598.
6Chang, Yunhua; Deng,   Congrui; Cao, Fang; Cao, Chang; Zou, Zhong; Liu, Shoudong; Lee, Xuhui; Li,   Jun; Zhang, Gan; Zhang, YanlinAssessment of   carbonaceous aerosols in Shanghai, China - Part 1: long-term evolution,   seasonal variations, and meteorological effectsATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS2017, 17(16):   9945-9964. 
7Yin, Zhicong; Wang,   HuijunRole of atmospheric   circulations in haze pollution in December 2016ATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS2017, 17(18):   11673-11681. 
8Yin, Zhicong; Wang,   Huijun; Che, HuopoUnderstanding severe   winter haze events in the North China Plain in 2014: roles of climate   anomaliesATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS2017, 17(3):   1642-1652.
9Mao, YuHao; Liao,   Hong; Chen, HaiShanImpacts of East Asian   summer and winter monsoons on interannual variations of mass concentrations   and direct radiative forcing of black carbon over eastern ChinaATMOSPHERIC CHEMISTRY   AND PHYSICS2017, 17(7):   4799-4816.
10Cao, Fang; Zhang,   ShiChun; Kawamura, Kimitaka; Liu, Xiaoyan; Yang, Chi; Xu, Zufei; Fan, Meiyi;   Zhang, Wenqi; Bao, Mengying; Chang, Yunhua; Song, Wenhuai; Liu, Shoudong;   Lee, Xuhui; Li, Jun; Zhang, Gan; Zhang, YanLinChemical   characteristics of dicarboxylic acids and related organic compounds in PM2.5   during biomass-burning and non-biomass-burning seasons at a rural site of   Northeast ChinaENVIRONMENTAL   POLLUTION2017, 231:   654-662. 
11Li, Gen; Zhang, Fangmin; Jing,   Yuanshu; Liu, Yibo; Sun, GeResponse of evapotranspiration to   changes in land use and land cover and climate in China during 2001-2013SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT2017, 596: 256-265.
12Zhou, Lian; Chen, Kai; Chen,   Xiaodong; Jing, Yuanshu; Ma, Zongwei; Bi, Jun; Kinney, Patrick L.Heat and mortality for ischemic and   hemorrhagic stroke in 12 cities of Jiangsu Province, ChinaSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT2017, 601: 271-277.
13Duan, Kai; Sun, Ge; McNulty, Steven   G.; Caldwell, Peter V.; Cohen, Erika C.; Sun, Shanlei; Aldridge, Heather D.;   Zhou, Decheng; Zhang, Liangxia; Zhang, YangFuture shift of the relative roles of   precipitation and temperature in controlling annual runoff in the   conterminous United StatesHYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES2017, 21(11): 5517-5529. 
14Xie, Fei; Li,   Jianping; Zhang, Jiankai; Tian, Wenshou; Hu, Yongyun; Zhao, Sen; Sun, Cheng;   Ding, Ruiqing; Feng, Juan; Yang, YunVariations in North   Pacific sea surface temperature caused by Arctic stratospheric ozone   anomaliesENVIRONMENTAL   RESEARCH LETTERS2017, 12(11) . 
15Wei, Nan; Zhou,   Liming; Dai, Yongjiu; Xia, Geng; Hua, WenjianObservational   Evidence for Desert Amplification Using Multiple Satellite DatasetsSCIENTIFIC REPORTS2017, 7
16Hao, Xin; He,   Shengping; Wang, Huijun; Han, TingtingThe impact of   long-term oceanic warming on the Antarctic Oscillation in austral winterSCIENTIFIC REPORTS2017, 7. 
17Sun, Yuan; Zhong,   Zhong; Tim Li; Yi, Lan; Hu, Yijia; Wan, Hongchao; Chen, Haishan; Liao,   Qianfeng; Ma, Chen; Li, QihuaImpact of Ocean   Warming on Tropical Cyclone Size and Its DestructivenessSCIENTIFIC REPORTS2017, 7. 
18Chen, Lin; Tim Li;   Wang, Bin; Wang, LuFormation Mechanism   for 2015/16 Super El NinoSCIENTIFIC REPORTS2017,7.
19Geng, Xin; Zhang, Wenjun; Stuecker,   Malte F.; Jin, FeiFeiStrong sub-seasonal wintertime   cooling over East Asia and Northern Europe associated with super El Nino   eventsSCIENTIFIC REPORTS2017,7.
20Yan, Qing; Zhang,   ZhongshiDominating Roles of   Ice Sheets and Insolation in Variation of Tropical Cyclone Genesis Potential   Over the North Atlantic During the Last 21,000 YearsGEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS2017, 44(20):   10624-10632. 
21Zhan, Ruifen; Wang,   Yuqing; Zhao, JiuweiIntensified Mega-ENSO   Has Increased the Proportion of Intense Tropical Cyclones Over the Western   Northwest Pacific Since the Late 1970sGEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS2017, 44(23):   11959-11966. 
22Sakazaki, T.;   Hamilton, K.; Zhang, C.; Wang, Y.Is there a   stratospheric pacemaker controlling the daily cycle of tropical rainfall?GEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS2017, 44(4):   1998-2006.
23Stuecker, Malte F.;   Timmermann, Axel; Jin, FeiFei; Chikamoto, Yoshimitsu; Zhang, Wenjun;   Wittenberg, Andrew T.; Widiasih, Esther; Zhao, SenRevisiting   ENSO/Indian Ocean Dipole phase relationshipsGEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS2017, 44(5):   2481-2492.
24Erfanian, Amir; Wang,   Guiling; Fomenko, Lori; Yu, MiaoEnsemble-based   Reconstructed Forcing (ERF) for regional climate modeling: Attaining the   performance at a fraction of costGEOPHYSICAL RESEARCH   LETTERS2017, 44(7):   3290-3298.
25Wang, Guiling; Ahmed,   Kazi Farzan; You, Liangzhi; Yu, Miao; Pal, Jeremy; Ji, ZhenmingProjecting regional   climate and cropland changes using a linked biogeophysical-socioeconomic   modeling framework: 1. Model description and an equilibrium application over   West AfricaJOURNAL OF ADVANCES   IN MODELING EARTH SYSTEMS2017, 9(1): 354-376.
26Wang, Lu; Tim Li; Maloney, Eric;   Wang, BinFundamental Causes of Propagating and   Nonpropagating MJOs in MJOTF/GASS ModelsJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(10): 3743-3769.
27Zhu, Zhiwei; Tim LiThe Record-Breaking   Hot Summer in 2015 over Hawaii and Its Physical CausesJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(11):   4253-4266.
28Han, Tingting; Wang, Huijun; Sun,   JianqiStrengthened Relationship between   Eastern ENSO and Summer Precipitation over Northeastern ChinaJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(12): 4497-4512.
29Zhang, Feng; Lei,   Yadong; Yu, QiuRun; Fraedrich, Klaus; Iwabuchi, HironobuCausality of the   Drought in the Southwestern United States Based on ObservationsJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(13):   4891-4896.
30Lu, Er; Zhao, Wei; Zou, Xukai; Ye,   Dianxiu; Zhao, Chunyu; Zhang, QiangTemporal-Spatial Monitoring of an   Extreme Precipitation Event: Determining Simultaneously the Time Period It   Lasts and the Geographic Region It AffectsJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(16): 6123-6132.
31Jin, Dachao; Guan,   ZhaoyongSummer Rainfall   Seesaw between Hetao and the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River   and Its Relationship with the North Atlantic OscillationJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(17):   6629-6643.
32Tian, Zhiping; Tim   Li; Jiang, Dabang; Chen, LinCauses of ENSO   Weakening during the Mid-HoloceneJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(17):   7049-7070.
33Huyan, Lidou; Li,   Jianping; Zhao, Sen; Sun, Cheng; Dong, Di; Liu, Ting; Zhao, YufeiThe Impact of Layer   Perturbation Potential Energy on the East Asian Summer MonsoonJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(17):   7087-7103.
34Hsu, PangChi; Lee,   JuneYi; Ha, KyungJa; Tsou, ChihHuaInfluences of Boreal   Summer Intraseasonal Oscillation on Heat Waves in Monsoon AsiaJOURNAL OF CLIMATE2017, 30(18):   7191-7211. 
35Chen, Haishan; Teng,Fangda; Zhang,   W